Türkiye’deki gezilecek yerler, Efes Antik Kenti, Artemis Tapınağı, Meryem Ana Evi

Türkiye’nin batısında, ülkenin en gelişmiş 3. ili İzmire bağlı Selçuk ilçesinin sınırları içerisinde bulunan Efes (Ephesus) Antik Kenti M.Ö. 6000 yıllarına dayanan tarihi ile Roma, Helenistik ve Türklere ait izleri üzerinde taşıyan, içerisinde Artemis Tapınağı, Meryem Ana Evi ve Ashab-ı Keyf gibi yapıların bulunduğu 2015 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine eklenmiş eşsiz bir tarihi yerdir.

Tarihte doğu ile batı arasında bir köprü vazifesi gören Efes aynı zamanda bir liman kentidir. Efes Antik Kentinin de içinde yer aldığı Anadolu’daki Artemis kültürünün en büyük tapınağı Artemis Tapınağı da Efes Antik Kentinin içerisinde yer almaktadır. Tarihteki önemli şahsiyetlerden Herakleitos, Artemidoros, Hipponaks, Zenodotos ve Soranos gibi ünlü isimler Efes’de yetişmiştir. Pergamon Kralı Attalos Efes Antik Kentinin de bulunduğu bütün bölgeyi içerisine alan krallığını Romalılara miras bırakmıştır. Augustus dönemi ve sonrasında Efes önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Efes, açılan felsefe okulu sayesinde önemli entellektüellerin yetiştiği bir yerdir. M.S. 1. y.y dan itibaren hıristiyanlığın tek tanrılı inancından dolayı Roma İmparatorluğu’nda ciddi baskılara maruz kalanların kaçarak sığındığı yerdir Efes. Aziz Paul (St Paul) 65-68 yıllarında Efes’de yaklaşık üç yıl kalarak tek tanrılı inancı etkin bir şekilde savunan vaazlarını vermiş ve taraftarlarını aydınlatmıştır. Aziz John himayesindeki bakire Meryem’de Efes’e gelmiş ve burada vefat ederek Ayasuluk tepesine gömülmüştür. 2. y.y da Efes’e sayısız eserler kazandırılır. 270 yılında meydana gelen yıkıcı depremde kent neredeyse yerle bir olmuştur. İmparator 1.Theodosius döneminde 380 yıllarında Efes’de yaşayan herkese Katolik inancı dayatılmış ve böylece çok tanrılığı savunan paganizm ve onu temsil eden yapılar yavaş yavaş terk edilmiş ve bunun yerine hıristiyanlık inancının ibadet yeri kiliseler inşa edilmiştir. 1304 yılından itibaren Efes Türklerin eline geçer fakat hıristiyanlar açısından kutsallığını korur ve ziyaretlere devam edilir. Kent 1402 yılında Timur’un komutasındaki Moğolların istilasına uğrar. Efes Antik Kenti dikdörtgen ızgara bir plana ve birçok tarihi esere sahiptir. Bu eserlerin önemlilerinden birisi de antik tiyatrodur. Efes kenti su kemerleri ile su taşınabilen Roma döneminin mühendislik gelişmişliğini göstermesi bakımından da önemlidir.