Türkiye’de turizm yatırımları

Türkiye doğu medeniyeti ile batı medeniyeti arasında bir köprüdür. İnsanoğlunun var olduğu günden beri gelişen medeniyet çerçevesinde daima doğudan batıya doğru bir göç olmuştur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin bulunduğu ve Türklerin yaşadığı Anadolu’da geriye doğru gidildikçe birçok ırkların ve medeniyetlerin yaşadığı görülür. Bunların en yakın dönemde olanları Bizanslar, Romalılar, Hititler ve Asurlular’dır. Üzerinde yaşadığımız Anadolu’da sayısız medeniyetler yeşermiş ve gelişmiştir. Bugün Anadolu’nun her yerinde geçmişte yaşamış bu medeniyetlerin kalıntılarını bulmak mümkündür. Bu kadar tarihi zenginliğe sahip olan Anadolu’da tarih ve kültür turizmi oldukça geniş yere sahiptir. Anadolu aynı zamanda doğal güzelliği ile de görülmeye değer bir bölgedir. Deniz tatilini sevenler için üç tarafı denizlerle kaplı ve yarım adadır ve özellikle Akdeniz ve Ege kıyıları turizme oldukça elverişlidir. Türkiye’deki turizm yatarımlarının büyük bir kısmı Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyılarına deniz turizmi için yapılmıştır. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından derlenen Türkiye’deki turizm sektörünün büyüklüğünü gösteren istatistiklere değineceğim. Türkiye’ye 2016 yılında yaklaşık 31 milyon turist gelmiştir. Ancak 2016 yılı önceki yıllara göre turizm açısından sönük geçen bir yıldır. 2015 ve 2014 yıllarında gelen turist sayısı yaklaşık yıllık 41 milyondur. 2016 yılı yıllık turizm geliri 22 milyar dolar iken 2015 yılında bu rakam 31 milyar dolar 2014 yılında ise 34 milyar dolardır. Bu rakamlar küçümsenecek rakamlar değildir ve her yıl gelişme eğilimindedir. Türkiye’ye gelen turistler ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden gelmektedir. Avrupa ülkeleri toplamından 2016 yılında 13 milyon, 2015 yılında 16 milyon ve 2014 yılında da 16 milyon turist gelmiştir. Türkiye’ye gelen ikinci sıradaki turistler Rusya’nın önderlik ettiği Birleşik Devletler Topluluğu’nda yaşayan insanlardan oluşmaktadır. Bu devletlerden 2016 yılında yaklaşık 5 milyon, 2015 yılında 8 milyon ve 2014 yılında da 8 milyon turist gelmiştir. Son yıllarda gelişen bir başka turizm sektörü de sağlık ve kaplıca turizmidir. Türkiye’nin birçok yöresinde sağlık için gayet faydalı yeraltı kaynak suyu çıkmaktadır ve bundan insanların faydalanabilmesi için son 15 yılda hayli tesis yapılmıştır. Özellikle Afyonkarahisar ili sınırları içerisindeki kaplıcalar hayli ünlüdür.