Türkiye’de gezip görülecek yerler, Nemrut Dağı

Türkiye’nin Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde Adıyaman ilinin Kahta ilçesinin Karadut köyü civarında bulunan dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen, tepesinde kırma küçük taşların yığılması ile oluşmuş konik bir tümülüsün bulunduğu 2150 metre yükseklikte, boyutları 10 metreyi geçen heykeller, metrelerce uzunluktaki kitabeleri ile Nemrut Dağı dünya kültür mirası listesindeki değerlerden birisidir. M.Ö. l. yüzyılda kurulan Kommagene Krallığı M.S. 72 yılına kadar bölgenin egemenliğini elinde bulundurmuştur. Asurlular’dan bağımsızlığını kazanması ile Kommagene Krallığı’na ait ilk belgeler l. Antiochos dönemine aittir. Kommagene Krallığı’nın en önemli kralı l. Antiochos’dur. Antiochos kendisini ölümsüzleştirmek için yeni bir din kurmak amacı ile Yunanlıların dini ile Perslerin dininin bazı yönlerini alıp birleştirmek istemiştir. Nemrut Dağı’nı da yeni kurduğu bu dinin merkezi, kendisini de tanrı ilan etmiştir.

Günümüzde 50 metre yüksekliği, 150 metre çapı bulunan tümülüsün ilk yapıldığında yüksekliğinin 55 metre olduğu değerlendirilmektedir. Kommagene Kralı l. Antiochos tarafından kendisi için Nemrut Dağı’nın en yüksek yerine üzerinde kırma taşlardan oluşan görkemli bir anıt mezar odası ve yapılacak törenler için üç tarafı teraslarla çevrili bir alan inşa ettirmiştir. Doğu, batı ve kuzey terasları olarak bilinen bu alanın doğu ve batı teraslarında sıra halinde sekiz blok yontma taşın üst üste konulması ile sekiz-on metre yüksekliğinde ihtişamlı heykeller, yazıtlar ve kabartmalar yer almaktadır. Bu heykeller aslan ve kartal heykeli ile başlar ve aynı şekilde son bulur. Aslan heykeli yeryüzündeki gücü, kartal heykeli ise gökyüzündeki gücü simgeler. Kral l. Antiochos’un baba tarafından (Darieos) Pers’den geldiği, anne tarafından da (Büyük İskender) Yunan-Makedonya tarafından geldiği vurgulanarak tanrı heykellerinin yüzleri doğu ve batıya çevrilmiş ve heykellerin isimleri Grekçe ve Persce yazılmıştır. Kral l. Antiochos görkemli anıt mezar ve kutsal alanının inşaatını bitiremeden vefat etmiştir. Kralın yazdırdığı yazıtta kendisinden sonra gelecek kralların inşa ettirdiği tapınağı tamamlayıp güzelleştirmelerini ve tapınağı ziyarete gelenlerin en iyi şekilde ağırlanmasını istemiştir. Gelen ziyaretçilere şarapların en iyisinin sunulmasını, yapılacak törenlerin renkli geçmesini ve iyi müzisyenlerin bu törenlerde yer almasını emrediyordu. Kralın yaptırdığı ve teraslara koydurduğu heykeller Nemrut Dağı’nın sert koşullarına dayanmış ve bir bölümü hala ayakta kalabilmiştir.

http://hakkinda-bilgi-nedir.com