Türkiye’de gezilecek yerler, Sultanahmet Camii

İki kıtanın incisi İstanbul’da, 1603 yılında genç yaşta tahta geçen I. Ahmet’in hüküm sürdüğü dönemde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yetişmiş belki de en büyük mimar olan Mimar Sinan’ın yolunda giden Sedefkar Mehmet Ağa’nın yaptığı bir eserdir Sultanahmet Camii.

Daha 14 yaşında iken tahta geçen l. Ahmet kendisinden önceki hükümdarlar gibi mutaassıp bir şahsiyetti ve dini değerlere ziyadesi ile bağlı birisiydi. Genç yaşta tahta geçmesinin ve kendisine nasip olan başarıların bir şükrü olarak o döneme kadar yapılmış camilerin en büyüğünü yaptırmak istemiştir. Lakin 7 tepeli olarak bilinen İstanbul’un bütün tepeleri selefleri tarafından eserlerle doldurulduğu için yer bulmakta güçlük çekmiş ve büyük miktarda ücretler ödeyerek üzerinde eserler bulunan Sultanahmet Camii’nin bulunduğu yeri satın almıştır. Sultanahmet Camii’nin yapımına 1609 yılında başlanmıştır ve temel atma esnasında Sultan l.Ahmet kendisi de bizzat çalışmıştır. Sultanahmet Camii sadece bir camii değildir bir külliyedir. Camiye ek olarak o dönemin genellikle camilerde dini eğitim veren okulu olan Medrese, Kuran-ı Kerimi usulünce okuyanların yetiştiği Daru-l Kurra, namaz vakitlerini bildiren Muvakkithane, çocukların öğrenim gördüğü Sıbyan Mektebi, cami avlusunda bekleyenleri yağmur ve güneşten koruyan üstü kapalı alan Arasta bölümü, özellikle fakirlere yemek yapılıp ücretsiz dağıtıldığı İmaret bölümü, Türk Hamamı, o günkü koşullarda hastane olarak kullanılan Darü’ş-şifa bölümü, türbe ve bütün bu yapıları çevreleyen avludan oluşmaktadır. Caminin ana kubbesinin yüksekliği 43 metre genişliği 23,5 metredir. Sultanahmet Camii o güne kadar yapılan camilerden farklı olarak ikiyüz altmış penceresi ile fevkalade aydınlık bir camidir. Camide o dönemde Osmanlı topraklarında çinileri ile ünlü olan İznik ve Kütahya yöresinde üretilen çinilerden yirmi bir bin kırk üç adet ve elliden fazla farklı desen kullanılmıştır. Aydınlatmasının mükemmel olması ve kullanılan çinilerin kalitesi ve renginden dolayı yabancılar Sultanahmet Camii’ne “Blue Mosque” demeyi tercih ederler. Camide cemaatle namaz kılarken imamın namaz kıldırdığı yer olan mihrap, imamın cemaate hitap ettiği yer olan minber, camide ibadet için Sultana ayrılmış ayrı bir yer olan hünkar mahfeli o dönemin yüksek sanatını yansıtmaktadır. Caminin yapımı 1617 yılının 9 Haziranında tamamlanmıştır.