Türkiye’de gezilecek yerler, Kapadokya

Kapadokya Türkiye’de orta Anadolu bölgesinde yer alan Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerinin bulunduğu bölgeye verilen addır. Daha dar anlamda Kayalık Kapadokya bölgesi ise Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Avanos, Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara ve çevresidir. Kapadokya bölgesinin en eski sakinleri Hattiler ve Luvilerdir. M.Ö 2 y.y ın başlarından itibaren bölgeye Hititliler gelmişlerdir. Hititliler’in kurdukları devletin en önemli merkezi Kapadokya bölgesidir. Hititlilerin güç kaybederek Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne doğru çekilmeleri üzerine M.Ö 2 y.y ın sonları ile 3 y.y ın başlarında bölgeye Asurlular gelmişlerdir ve ticaret kolonileri kurmuşlardır, en bilineni Kaneş (Gültepe) dir. Daha sonra bölge Frigyalılar ve Perslerin kontrolüne geçmiştir. Perslerin dini inanışı zerdüştlük ve ateşe tapma geleneği Kapadokya bölgesinde özellikle Erciyes Dağı civarında yayılmıştır. Bölge M.Ö 4 y.y kadar Perslere bağlı Satrapcalar tarafından yönetilmiştir. M.Ö 1. y.y da bölge Romalıların hakimiyeti altına girmiştir ve hıristiyanlığın önemli merkezlerinden birisi haline gelmiştir. İslamiyetin yayılmaya başlaması ile birlikte Kapadokya islam ordularının akınlarına maruz kalmıştır. 647 de Muaviye tarafından Kayseri fethedilmiştir ve bölgeye müslümanlar yerleşmeye başlamışlardır. 1082 tarihinde bölge Selçuklular tarafından ele geçirilmiştir ve o tarihten bu yana Türklerin idaresi altındadır.

Kapadokya dünyanın eşsiz güzelliklerinden birisidir. Hem doğal olayların hem de tarihi olayların yaşandığı bu eşsiz bölgede erozyon ve diğer coğrafi olaylar dünyada eşi benzeri olmayan şekilleri ile Peribacalarını oluştururken, eski tarihlerde insanlar bu Peribacalarının içlerini oyarak yaşayabilecekleri evler, ürünlerini koyabilecekleri depolar, ibadet edebilecekleri kiliseler oluşturmuşlardır. Geleneksel Kapadokya evleri kayalardan oyularak yapılmıştır ve bu yönü ile özgün yapılardır. Yine kayalardan oyularak yapılan güvercinlikler mevcuttur. Bu bölgede yapılan yer üstü evleri taştan inşa edilmiştir. Bölgede çıkarılan volkanik taşlar yapısı itibari ile ilk çıkarıldıklarında yumuşak olması sebebi ile işlenmeye gayet musaittirler ve hava ile temas ettikçe sertleşirler.

Kapadokya’yı benzersiz kılan özelliklerden birisi de Kapadokya’da yaşayanların düşman hücumlarından korunmak için yer altına oydukları yaşam alanlarıdır. Yer altına oyulan bu yaşam alanları öylesine gelişmiştir ki bazen neredeyse yer altında 7 katlı evler inşa etmişlerdir. Bu yer altı şehirlerinin su ihtiyacı ve havalandırması için sistemler kurmuşlardır. Aylarca yer altından çıkmadan yaşayabilmektedirler.