Türkiye’de gezilecek yerler, Bodrum, Bodrum Kalesi

Türkiye’nin batısında Muğla ilinin ilçesi olan Bodrum önemli tarihi ve turizm kentlerdendir. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum, ünlü tarihçi Herodotes’e göre Dor kavminin 6. yüzyılda kurduğu Heksapolis kent birliği içerisinde yer alan bir şehirdir. M.Ö. 550 de Lityalılar M.Ö. 546 da Pers egemenliğine girdi. M.Ö. 377-353 yıllarında Karya satraplarından Mausolos döneminde başkent Mylasa (Milas) dan Bodrum’a taşındı. Bodrum kentinin tepesine bir saray inşa edildi ve Satrap Mausolos öldükten sonra buraya defnedildi. M.Ö 334 te Büyük İskender tarafından şehir saldırıya uğradı ve yıkıp yakıldı. M.Ö. 3. yüzyılda kent Mısır donanması tarafından üs olarak kullanıldı. Hıristiyanlığın ilk yıllarında piskoposluk merkezi oldu. 11. yüzyılda Türklerin eline geçen şehir birinci haçlı seferleri sırasında tekrar Bizanslıların eline geçti. 1522 yılında Kaptan Bulak Mustafa Paşa tarafından kesin olarak Osmanlı İmparatorluğu’na dahil edildi.

Bodrum kalesi, 1402 de Bodrum Rodos şovelyeleri tarafından ele geçirildikten sonra yapılmaya başlanmış ve 1522 yılında tamamlandığı düşünülmektedir. Kalenin yapımında yıkılan Mausoleum’un kalıntıları kullanılmıştır. Kaleyi yapan şovelyeler kaleye St.Petrus Kalesi adını verdiler. Kale iç içe yapılmış üç duvardan oluşmaktadır ve üçüncü duvar daha yüksek olarak yapılmıştır. Kalenin iki girişi vardır. İç kaleye merdivenlerle çıkılan bir kapıdan geçilebilir ve burada İspanyol, İtalyan, İngiliz, Alman ve Fransız kuleleri adı verilen kuleler vardır. Kalenin içerisinde yeralan kilise Osmanlılar tarafından camiye çevrilmiştir. Osmanlı döneminde ll. Abdülhamid zamanında kale hapishane olarak kullanılmıştır. Kale 1979 yılından beri Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak kullanılmaktadır.

Dünyanın 7 harikasından birisi olarak kabül edilen Mausoleum Karya Satrabı, Mavsolos zamanında M.Ö. 355 de yapımına başlanmış ve ölümünden sonra eşi Artemissia tarafından yapımı tamamlanmıştır. 36 sütunun süslediği ve 46 metre yüksekliğinde olan 21 basamaklı bir piramidi bulunan dev bir anıt mezardır. Günümüze sadece temel kalıntıları kalmıştır. Bu mezara ait bir çok heykel ve kabartmalar İngiliz arkeolog C.Newton tarafından Biritish Museum’a götürülmüştür.

Bodrum’da Helenistik dönemden kalan 13.000 kişi kapasiteli antik tiyatro, sahne, orkestra ve oturma alanı olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır ve üç giriş kapısı bulunmaktadır. 1973 yılından itibaren açık hava müzesi olarak ziyaret edilebilmektedir.