Türkiye’de Turizm İş Alanları

Türkiye için tam bir turizm cenneti denilebilir. Yıllık ortalama yaklaşık 35 milyon turistin geldiği ve yıllık turizm gelirinin yaklaşık 35 milyar dolar olduğu bir ülke ve bu rakamlar da her yıl artmaktadır. Tarihi ve doğal güzellikleri ile her geçen gün dünya çapında tanınmakta ve turizm sektörü de aynı ölçüde gelişmektedir. Sektörün büyüklüğü ile doğru orantılı olarak da turizmde iş olanakları vardır. Turizm gelirlerinin milli gelire oranı yıllar itibari ile artmaktadır ve son 5 yılın ortalaması yüzde 4.5 dir. Turizm gelirlerinin yapılan ihracattaki son beş yıllık oranı da yüzde 20 civarındadır. Turizm sektöründeki yatak kapasitesi 2016 yılı itibari ile bir milyon iki yüz bin civarındadır. Türkiye’deki turizm sektörünün büyüklüğü ve yıllar itibari ile göstermiş olduğu gelişme ivmesi, kısa, orta ve uzun vadede bu sektördeki iş olanaklarının artarak devam edeceğini göstermektedir. Üç tarafı denizlerle kaplı, iklim şartları itibari ile deniz turizmine çok uygun, bulunduğu bölgede istikrarı temsil eden, islam ile demokrasiyi içselleştirme yönünde hayli mesafeler katetmiş, Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakereleri devam eden, batı değerlerine inanan ve batı ile her türlü entegrasyon konusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğundan bugüne kurucu iradenin bu yöndeki kararına bağlı bir ülkede turizm alanında da iş fırsatları artmaya devam etmektedir. Türkiye’de şu ana kadar deniz turizminin lokomotifliğini yaptığı bir turizm yatırımı vardır ancak gün geçtikçe kültür ve sağlık turizmi artmaktadır. Ülkenin zengin tarihi ve kültürel değerleri hünüz hak ettiği yerde değildir fakat gün geçtikçe bu değerler iç ve dış piyasada tanınmaktadır. Son yıllarda sağlık turizmi konusunda ciddi artışlar ve yatırımlar vardır. Çünkü tanı ve tedavide emsalleri ile kıyaslandığında hayli kaliteli ve ucuz hizmet veren hastanelerin varlığı ve tecrübeli doktorların tanı koymaktaki isabetleri bu turizmin gelişmesine katkıda bulunmaktadır ve bu yönde yatırımlar artmaktadır. Türkiye’deki kaplıca turizmi de gün geçtikçe artmaktadır. Doğal şifalı su kaynakları konusunda hayli zengin bir ülkedir ve bu yönde hayli yatırım potansiyeli vardır. Bu yöndeki yatırımlar özellikle Afyonkarahisar ve Kütahya ilinde artış göstermektedir.